Przed rozpoczęciem modernizacji i naprawy sieci konieczne jest zrozumienie, w jaki sposób jest ona zorganizowana, jak działa i jakie powiązania występują pomiędzy jej różnymi komponentami. Dysponowanie wiedzą na temat wzajemnych zależności poszcze­gólnych elementów sieci pozwala na dokładniejsze i wydajniejsze rozbudowywanie i dia­gnozowanie środowiska sieciowego. Ze względu na bezpośrednie powiązanie dostępno­ści sieci z produktywnością przy diagnozowaniu uszkodzonej sieci lokalnej nieodzowny jest spory zasób wiedzy na jej temat.
Zajmujemy się budową i konfiguracją sieci LAN oraz WiFi czy tez hotspotami z zabezpieczeniami dojścia do świata wirtualnego.
Sieci komputerowe jak sama nazwa wskazuje jest to ogół urządzeń powiązanych (spiętych) i skonfigurowanych między sobą tak, aby przesył informacji pomiędzy routerem-serwerem a klientem pakietowo wynosił 100%.
Pomagamy w konfiguracji sieci, routerów, filtrowaniu portów, switchach zarządzalnych, routerach Cisco, konfiguracji serwerów bazujących na linuxie debian, fedora, mandriva, ubuntu itp. po stronie windowsa serwer 2003, 2008, 2012, tworzeniu backupów danych.